WERKGEVERS

Als werkgever kan u de loopbaancheque als instrument voor uw werknemer bij uw medewerkers promoten.

U mag immers als “derdebetaler” fungeren.

 

 

De loopbaancheque is een middel voor de werknemer of zelfstandige om zelf op zoek te gaan naar antwoorden op vragen in verband met hun loopbaan en persoonlijke ontwikkeling.

 

De werknemer beslist zelf over hoe en wanneer hij de loopbaancheque aanvraagt. De Vlaamse overheid sponsort hierdoor de Vlaamse werknemer om zijn eigen loopbaan in handen te nemen. Hiervoor krijgt iedere Vlaamse burger om de zes jaar twee loopbaancheques van 4 uur begeleiding ter beschikking. Zo kan hij zelf beslissen op welk moment hij behoefte heeft aan deze ondersteuning.

 

Als werkgever kan je als derdebetaler of sponsor optreden. Dat wil zeggen dat een werkgever kan aanbieden om het persoonlijk aandeel (€ 40 per loopbaancheque) terug te betalen. Dit als maatregel om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van je werknemers. Bovenop de initiatieven (opleiding, coaching,...) die jij als werkgever op de werkvloer biedt. (Dus niet ter vervanging of als onderdeel van deze initiatieven.)

 

Voor meer informatie hierover kan je altijd terecht bij ons op info@pygmalion-loopbaancoaching.be

of rechtstreeks bij onze contactpersoon, Paul Coopman op het nummer +32 (0) 473 80 98 95